19/11/14

EMISSIÓ D'UNA NOTA MUSICAL A TRAVÉS D'UN ALTAVEU


Justificació:
En tocar les tecles del nostre teclat hauran de sonar notes musicals concretes.
Com que el so produït pel brunzidor piezoelèctric que hem utilitzat a classe anteriorment és molt cridaner l'hem substituït per un altaveu dels que tenim a l'aula de Tecnologia.

El circuit:
Hem connectat el pol positiu de l'altaveu al pin digital 10 de la placa Arduino a través d'una resistència de 100 , i el pol negatiu a terra a través del pin GND.
El programa:
Per simplificar la programació hem utilitzat la funció tone, que genera un tren de polsos d'amplada 50% (la durada del senyal alt és la mateixa que la del senyal baix).
Aquesta funció te dos paràmetres: el pin pel qual es genera el tren de polsos, i la seva freqüència en Hz. Un tercer paràmetre, optatiu, és la durada del tren de polsos en milisegons.

Aquest és el nostre programa:
En connectar un altaveu al pin pel qual es genera el senyal (pin 10) aquest emetrà el so per vibració de la seva membrana a la freqüència especificada (261,63Hz) que en el nostre cas correspon a la nota Do, i durant el temps especificat: dos segons (2000 ms).

Podeu descarregar el programa des d'aqui

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada