10/12/14

EMISSIÓ DE LES SET NOTES MUSICALS


Jutificació:
El nostre primer objectiu va ser el de fer sonar tres notes, però com que ho hem fet bastant ràpid hem decidit afegir-hi quatre notes més i fer totes les tecles blanques que tindria una octava d'un teclat convencional.

El circuit:
Hem fet 7 sensors capacitius utilitzant el pin digital 2 com a emissor del senyal i els pins digitals 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 com a receptors, un per a cada sensor. Cada superfície conductora de paper d’alumini està connectada a un dels pins receptors. A més, les 7 tecles han d’estar connectades al pin emissor comú (2) a través d’una resistència, que hem mantingut d’1 MΩ.

Esquema del circuit, muntat sobre una placa protoboard:
Foto del muntatge:

El programa:
Com que ara la freqüència del senyal pel pin de l’altaveu dependrà de la tecla que es toqui, i pot tenir 7 valors diferents, hem definit una variable que hem anomenat frecuencia.

En utilitzar més d’un sensor capacitiu, els valors a partir dels quals detecten contacte han canviat, perquè hi ha interferències. Hem hagut d’ajustar-los i hem pogut unificar-los. El valor de la constant llindar ara val 300.

El programa és una adaptació de l’anterior. Els canvis consisteixen en la definició de 7 sensors (TeclaDo, TeclaRe, TeclaMi, TeclaFa, TeclaSol, TeclaLa, TeclaSi), de 7 preses de dades (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si) i de 7 freqüències (fDo, fRe, fMi, fFa, fSol, fLa, fSi).

Primera part del programa: Definició de dades

Segona part del programa: Funció inicial
Tercera part del programa: Presa de dades dels sensors
Quarta part del programa: Definició de condicions i d'accions

Podeu descarregar el programa des d'aqui

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada